Anunțuri

„Ideea Binelui este cunoaşterea supremă, ideea prin care şi cele drepte şi toate celelalte bunuri devin utile şi de folos. Este, prin urmare, sarcina noastră, a celor ce durăm cetatea, să silim sufletele cele mai bune să ajungă la învăţătura pe care mai înainte am numit-o „supremă”, anume să vadă Binele şi să întreprindă acel urcuş, iar după ce, fiind sus, vor fi privit îndeajuns, să nu li se îngăduie ceea ce acum li se îngăduie.”

„Vorbirea interioară revelează activităţile imaginaţiei, activităţi care sunt cauza circumstanţelor vieţii. Ca o regulă, omul este complet inconştient de vorbirea sa interioară şi astfel se vede nu ca şi cauză, ci ca victimă a circumstanţelor. Pentru a crea conştient circumstanţe, omul trebuie să-şi dirijeze conştient vorbirea interioară, potrivind „mica voce” dorinţelor sale împlinite.”

„Când n-am să mai fiu, inima s-o strângi sub căuş, închipuind tâmpla ce-ţi asculta cuvintele şi sufletul. Amintirile – cuvintele şi tot ce-am avut – vor şti să tacă un timp, apoi vor scrie începutul tuturor clipelor în care-ţi doresc fericirea…